טיפול שורש - התחייבות לשקט ללא דלקות וכאבים.

טיפול השורש הראשון קובע לא רק את הצלחת הטיפול בעתיד הקרוב אלא את הישרדותה של השן והשיקום בטווח הארוך.

מה זה טיפול שורש ראשון לא טוב?

טיפול שורש ללא "סכר גומי" – בטיפול ראשוני, במיקרים רבים, אין זיהום בתעלות לפני הטיפול. שמירת התעלות נקיות ימנע דלקת בעתיד. טיפול ללא בידוד יכניס זיהום (חיידקים מהרוק) שבעתיד יגרמו להתפתחות דלקת בשן. דלקת שעלולה להתפתח לאחר הדבקה סופית של הכתר או הגשר.

טיפול שורש קצר מאורך השורש המקסימלי – במהלך טיפול השורש יש לבצע ניקוי ואיטום של התעלה לכל אורכה. טיפול באורך קצר יותר ישאיר אזור מזוהם בקצה השורש. זיהום בקצה יפתח דלקת לאחר זמן קצר או ארוך, לאחר סיום והדבקת השיקום הסופי.

טכניקה לא נכונה במהלך טיפול השורש – כאשר יש כיפוף של השורש (רב השורשים מכופפים) ניתן, במהלך הכנת התעלה, לבצע סטייה מתוואי התעלה המקורי וליצור מדרגה או חור באמצע השורש. באופן זה לא יתאפשר ניקוי קצה השורש. קצה שורש לא נקי יגרום בעתיד להתפתחות דלקת.
 
במידה והשן נקייה מחיידקים לפני טיפול השורש הראשוני, המטרה העיקרית של הטיפול היא שמירת הסטריליות הזו. אם לא ישארו חיידקים בסיום הטיפול, לא תתפתח דלקת בשן. טיפול ללא בידודה של השן, שלא באורך המתאים או תוך שימוש בטכניקה לא מושלמת עלול להכניס זיהום או ליצור פגם בתעלה (בצורה של מדרגה או חור). הפגם שנוצר בטיפול הראשוני יגרום לדלקת שתתפתח לאחר הדבקת השיקום הסופי (לעיתים לאחר מספר שנים) ותחייב הסרת הכתר או הגשר. אך חשוב להבין שהפגם יגרום גם לכשלון חידוש טיפול השורש. במידה וניתן לנתח ולהגיע לקצה השורש ע"י אפיסקטומי, יש אפשרות לפתרון הבעייה, אך לא בכל המקרים ניתן לנתח.
 
לכן חשוב לזכור…טיפול שורש ראשוני איכותי, ימנע דלקת וישמר את השיקום שנבנה עליו.
טיפול שורש לא טוב יגרום להתפתחות דלקת לאחר הדבקה קבועה של הכתר או הגשר ויחייב הסרתם וחזרה על כל הטיפול כולו.