מיקרוסקופ לביצוע טיפולי שורש על ידי רופא מומחה המאשפר ביצוע טיפולי שורש מורכבים.