במרפאה, מכשיר רנטגן דיגיטאלי לצילומי שיניים הפועל ברמת קרינה נמוכה (מחצית מעוצמת הקרינה הנפלטת ממכשיר רנטגן רגיל) המאפשר קבלת צילומי רנטגן באיכות גבוה ואבחנה מדוייקת יותר.